Zodpovědná legislativa, zodpovědné hraní

Zákon upravující podmínky provozování sázkových her
jasně definuje pravidla, která jsou firmy na trhu povinny v zájmu ochrany svých
zákazníků dodržovat. Jejich součástí jsou také základní omezující opatření, která
mají za cíl chránit před vznikem vedlejších efektů a závislostí. Základním
regulačním prvkem jsou limity ve smyslu maximálních možných vkladů,
sázek nebo časů pro hru.

 • Není umožněno hrát dvě nebo více technických her současně.
 • Pro technickou hru platí limit maximální sázky 1000 korun
  a maximální výhry 500 000 korun.
 • Technickou hru není možné hrát déle než 120 minut bez
  přestávky – po uplynutí dvou hodin bude jakákoli hra
  minimálně na 15 minut přerušena.
Nový zákon

Buďte na sebe tvrdí

Jako velmi efektivní k posílení bezpečného hraní se prokazatelně jeví možnost samostatně
nastavit vlastní limity nad rámec těch definovaných zákonem. Přísné nastavení
a následný respekt k vlastním limitům je pro eliminaci negativních jevů zcela zásadní.

Limit, kolik chcete vsadit
za den či měsíc.
Limit celkové prohry
za den či měsíc.
Maximální počet přihlášení
ke svému hráčskému
kontu za měsíc.
Limit doby, kterou chcete
strávit hraním za jeden den.
Dobu, po kterou vám nebude
umožněno vůbec hrát.

Desaterozodpovědnéhohráče

 1. 1Sázení a hraní je zábava, ne zdroj výdělku.
 2. 2Před začátkem hry určete maximální částku, kterou jste ochotni prohrát.
 3. 3Při hraní dělejte přestávky.
 4. 4Nenechte se ovlivnit ve vašich rozhodnutích.
 5. 5Nezdvojnásobujte sázky, abyste získali zpět prohrané peníze.
 6. 6Nesázejte, jste-li pod vlivem alkoholu, drog nebo unaveni.
 7. 7Sledujte, jak dlouho hrajete a kontrolujte si uzavřené sázky v historii.
 8. 8Nastavte si rozpočet a dodržujte jej.
 9. 9Bavte se sázením, mluvte o něm otevřeně.
 10. 10V případě jakýchkoliv pochybností se nebojte vyhledat odbornou pomoc.

Identifikujte problém

Vůbec nejdůležitější součástí řešení případného problému je jeho
včasná identifikace. Čím dříve riziko odhalíte a přiznáte, tím snazší
bude vše vyřešit.

 • Když vám při hře dojdou peníze, cítíte se zoufale a chcete začít hrát znovu?
 • Jste schopni prohrát všechny peníze a následně vám nezbývá na pokrytí základních lidských potřeb?
 • Lžete o čase, který hraním trávíte, případně o penězích, které při něm utrácíte?
 • Ztratili jste zájem o své přátele, rodinu, přestali jste se věnovat svým letitým koníčkům?
 • Když prohrajete, cítíte nutkavou potřebu vyhrát své ztracené peníze co nejdříve zpět?
 • Máte potřebu řešit stresové situace, hádky, pracovní konflikty atp. hraním?
 • Hraní je pro vás způsobem jak se schovat před nudným či nešťastným životem?
 • Způsobilo vám někdy hraní stísněné pocity, úzkost, deprese nebo dokonce myšlenky na sebevraždu?

Čím častěji jste odpověděli ano, tím větší je pravděpodobnost, že
budete mít nebo již dílčím způsobem máte problém s hraním.
Začněte jej řešit hned.

Nebojte se zeptat

Máte-li pocit, že by se vám hraní mohlo vymknout z kontroly, využijte možnosti konzultace
s odborníkem, předejdete tím případným negativním dopadům. V případě potřeby je vám
každý den od 8 do 22 hodin k dispozici informační linka Fortuny: 267 218 765. Na té vás operátoři
seznámí s možnostmi řešení a nasměrují Vás na příslušné středisko odborné pomoci.

Profesionální odborná pomoc

Chcete-li svou situaci řešit na některém z odborných specializovaných pracovišť,
doporučujeme následující organizace:

Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze
a VFN v Praze,
Apolinářská 4, Praha 2

Potřebuji pomoct

Svépomocné skupiny
Anonymních
gamblerů

Potřebuji pomoct

Hraní nezletilých

Hraní osob mladších 18 let je v ČR nezákonné. Ještě před aplikací nové legislativy byla většina zákazníků Fortuny zaregistrována a byla u nich fyzicky ověřena plnoletost. U anonymních sázkařů na pobočkách byla při nejasnosti plnoletost ověřena obsluhou. Přestože už dříve sázení nezletilých u Fortuny bylo prakticky nemožné, povinnou registraci všech sázejících vítáme a podporujeme.

Striktně odsuzujeme situaci, kdy plnoletý klient umožní svůj sázkový účet využívat osobám mladším 18 let. Pakliže takový případ identifikujeme, okamžitě tento účet uzavřeme, zablokujeme veškeré výhry a viník bude nahlášen příslušným autoritám.

Fortuna je členem APKURS (Asociace provozovatelů kursových sázek), která dlouhodobě apeluje na zodpovědný přístup k hraní, na striktní vyloučení nezletilých ze hry a zejména osvětu a edukaci mladistvých. Klíčový je v tomto směru projekt RUBIKON, jehož cílem je přiblížit žákům a studentům rizika sázení prostřednictvím modelových situací, příběhů, otázek a diskusních témat.